Advertisement

Thorax, mamma

  • J. N. Keeman
  • B. C. Vrouenraets

Abstract

Mevrouw klaagt over een jeukend gevoel aan de tepel, die af en toe wat afscheiding vertoont.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • J. N. Keeman
  • B. C. Vrouenraets

There are no affiliations available

Personalised recommendations