Advertisement

Anus, regio perinealis

  • J. N. Keeman
  • B. C. Vrouenraets

Abstract

Er is hier sprake van een sinus pilonidalis (haarnestcyste).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • J. N. Keeman
  • B. C. Vrouenraets

There are no affiliations available

Personalised recommendations