Advertisement

De Simm’s classificatie in beeld: casuïstiek

  • Margreet van Putten

Abstract

In dit hoofdstuk worden vijf casus aangeboden aan de lezer. Deze kan telkens zelf de vragen beantwoorden om na te gaan of zijn kennis van de Sim’s classificatie van voldoende niveau is. De antwoorden staan telkens op de volgende pagina uitgewerkt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten

There are no affiliations available

Personalised recommendations