Advertisement

Perifeer arterieel vaatlijden

  • Margreet van Putten

Abstract

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van ziekte (= morbiditeit)en dood (= mortaliteit) van mensen met diabetes. Met betrekking tot de diabetische voet is perifeer arterieel vaatlijden, afgekort als PAV, een belangrijke oorzaak van het ontstaan van voetulcera. In dit hoofdstuk wordt nader in gegaan op PAV, waarbij de vaatproblemen worden onderverdeeld in macro- en micro-angiopathie (= vaatlijden van de grote slagaders en van de allerkleinste bloedvaatjes). Ook de betekenis van een goede of minder goede huiddoorbloeding en de gevolgen voor het genezen van een vaak klein wondje wordt kort aangestipt. Tot slot zal het optreden en de betekenis van mediasclerose of Mönckebergsclerose besproken worden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten

There are no affiliations available

Personalised recommendations