Advertisement

Perifere diabetische neuropathie

  • Margreet van Putten

Abstract

Diabetische neuropathie speelt een cruciale rol in het ontstaan van diabetische ulcera. Hoe eerder het ontdekt wordt, hoe minder(voet)problemen zullen ontstaan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten

There are no affiliations available

Personalised recommendations