Advertisement

Casus 6

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 325 Downloads

Abstract

Op uw polikliniek ziet u een 62-jarige vrouw die door de huisarts wordt verwezen in verband met algehele malaise en hoofdpijn. Zij is sinds enkele weken moe en futloos, transpireert frequent, met name ’s nachts en heeft regelmatig een temperatuur van 38,5 °C gemeten. Sinds een week heeft zij tevens een continu aanwezige hoofdpijn, die in het hele hoofd wordt gevoeld. Ze heeft een normale eetlust, maar is 3 kg afgevallen. Bij lichamelijk onderzoek vindt u geen afwijkingen, behoudens een temperatuur van 38,1 °C. De aa. temporales pulseren beiderzijds en zijn niet pijnlijk. Het laboratoriumonderzoek toont een BSE van 102 mm/uur, een Hb van 6,1 mg/l met een MCV van 84 fl en leukocyten van 10,8 × 109 per liter. Tevens valt een alkalische fosfatase van 233 U/l bij normale transaminasen op. Onder verdenking van een arteriitis temporalis laat u een a. temporalisbiopt nemen. In dit preparaat van 7 mm lang worden geen tekenen gezien van ontsteking. U laat een fluorodeoxyglucose(FDG)- positronemissietomografie(PET)-scan verrichten (zie figuur 6.1).

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations