Advertisement

Casus 6 – Antwoord

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 325 Downloads

Abstract

Reuscelarteriitis (ook wel arteriitis temporalis genoemd) is een ontsteking van grote en middelgrote vaten en betreft met name takken van de proximale aorta. De incidentie in West-Europa is ongeveer 20 per 100.000 patiënten ouder dan 50 jaar. De American College of Rheumatology heeft in 1990 criteria opgesteld voor de classificatie van reuscelarteriitis: 1. leeftijd > 50 jaar; 2. nieuw ontstane hoofdpijn; 3. pijnlijke of verminderd pulserende aa. temporales bij fysische diagnostiek; 4. bezinking > 50 mm/uur en 5. tekenen van vasculitis bij histologisch onderzoek van een arteria temporalisbiopt. Bij meer dan drie criteria spreekt met van reuscelarteriitis.

Literatuur

  1. Salvarani C et al. Polymyalgia rheumatica and giant-cell arteritis. Lancet 2008; 372: 234–245.PubMedCrossRefGoogle Scholar
  2. Nesher G, Nesher R. Giant cell arteritis and polymyalgia rheumatic. In:. Ball GV, Bridges SL (ed.), Vasculitis. 2nd ed. Oxford University Press; 2008.Google Scholar
  3. Blockmans D. PET in vasculitis. Ann N Y Acad Sci 2011; 1228: 64–70.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations