Advertisement

Casus 2 – Antwoord

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 324 Downloads

Abstract

De patiënte had de tweede DVT ontwikkeld onder adequate antistolling. Omdat ze daarbij ook meerdere longembolieën had gekregen, werd besloten om ook meteen een vena cava filter in te brengen dat is te zien op de buikfoto. Het filter werd ingebracht omdat de patiënte tijdens adequate antistolling de longembolieën had gekregen en het gevaar bestond dat dit zich zou herhalen.

Een maligniteit is een zeer trombogene aandoening, hetgeen bij deze patiënte ook de oorzaak van de stollingsproblemen was omdat op de CT-angiografie ook een longtumor zichtbaar werd. Deze tumor was op dat moment al uitgebreid uitgezaaid, de definitieve diagnose werd gesteld op basis van een biopt uit een supraclaviculaire klier.

Literatuur

  1. Wun T, White RH. Venous Thromboembolism in patients with cancer: Epidemiology and risk factors. Cancer Invest 2009; 27: 63–74.PubMedCrossRefGoogle Scholar
  2. Mos ICM, Tan M, Klok FA, Kamphuisen PW, Huisman MV. Diepveneuze trombose en longembolie uitsluiten met klinische beslisregels en D-dimeertesten. Ned Tijdschr Geneesk 2010; 154: 2230–2235.Google Scholar
  3. Ay C, Dunkler D, Simanek R, Thaler J, Koder S, Marosi C, Zielinski C, Pabinger I. Prediction of venous thromboembolism in patients with cancer by measuring thrombin generation: results from the Vienna Cancer and Thrombosis Study. J Clin Oncol. 2011; 29: 2099–103.PubMedCrossRefGoogle Scholar
  4. Douma RA, Mos IC, Erkens PM et al. Prometheus Study Group. Performance of 4 clinical decision rules in the diagnostic management of acute pulmonary embolism: a prospective cohort study. Ann Intern Med. 2011; 154: 709–18.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations