Advertisement

Casus 38

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 324 Downloads

Abstract

Een 50-jarige onderwijzeres met een blanco voorgeschiedenis wordt naar de internist verwezen vanwege een heftig pijnlijke kleine teen van de linkervoet die sinds enkele dagen bestaat. Bij navraag blijkt ze sinds enkele maanden pijnklachten te hebben aan haar linkerkuit, die worden uitgelokt door wandelen (na zo’n 200 m) en die verdwijnen in rust. Ze heeft geen wondjes aan haar voeten bemerkt. Ze heeft geen koorts en is niet afgevallen. Er is geen trauma voorafgegaan aan haar klachten. Ze sport niet en heeft dit in het verleden ook niet gedaan. Ze rookt een pakje sigaretten per dag sinds vele jaren. In haar familie komen geen hart- en vaatziekten voor. Ze heeft geen klachten van angina pectoris. Geen neurologische klachten.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations