Advertisement

Casus 28

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 334 Downloads

Abstract

Een 53-jarige man werd verwezen naar de polikliniek interne geneeskunde wegens een extreem verlaagd HDL-cholesterolgehalte en troebele ogen. Hij had op 39-jarige leeftijd een aortaklepvervanging ondergaan wegens insufficiëntie en tevens een CABG op de rechter coronairarterie wegens coronarialijden. Hij heeft op dit moment geen cardiale klachten, zijn familie is niet belast voor hart- en vaatziekten. Hij gebruikt als medicatie orale antistollingstherapie en 40 mg simvastatine. De troebeling van zijn ogen zou begonnen zijn met een klein randje op ca. 15-jarige leeftijd. Bij lichamelijk onderzoek valt de sterke corneatroebeling op van beide ogen, met bruine doorschemering van de iris (figuur 28.1) Een foto van de patiënt op 32-jarige leeftijd laat zien hoe de troebeling de laatste dertig jaar progressief is toegenomen (figuur 28.2). Bij het onderzoek worden verder behalve een thoracotomielitteken geen afwijkingen gezien. Hij is normotensief, zijn gewicht is 83 kg bij een lengte van 1,84 m. Er zijn geen xanthomen. Bij laboratoriumonderzoek is het serumcholesterol 5,3 mmol/l, triglyceriden 2,39 mmol/l en HDL-cholesterol vrijwel afwezig, 0,12 mmol/l. Ook het apoA-I-gehalte is extreem laag. Verder biochemisch onderzoek laat geen afwijkingen zien, de nierfunctie is normaal en er is geen proteïnurie.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations