Advertisement

Casus 22

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 329 Downloads

Abstract

Een vrouw van 57 jaar wordt opgenomen op de afdeling Heelkunde na een val van de trap. Ze had een elleboogfractuur en rugpijn en op de Spoedeisende Hulp onderging ze een CT-scan van thorax en buik. Er werden geen afwijkingen gezien, behoudens een vergrote rechterbijnier met een dichtheid van 8 hounsfieldeenheden (HU). Enkele weken later werd zij naar ons spreekuur verwezen voor verdere analyse van de bijnierafwijking.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations