Advertisement

Casus 19

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 323 Downloads

Abstract

Een vrouw van 32 jaar heeft sedert twee jaar een qua ernst en frequentie progressief raynaudfenomeen aan de handen en voeten. Zij heeft bemerkt dat de huid van haar handen is veranderd en harder en stugger is geworden. Zij kan de vingers niet meer geheel extenderen. Daarnaast zijn de nagels brokkeliger geworden en zijn de nagelriemen verdikt. Verder heeft zij last van pyrosis en af en toe passageklachten van vast voedsel door de slokdarm. Er is sprake van matige chronische vermoeidheid en het sporten gaat lastiger vanwege sneller optredende dyspnoe d’effort. Ze gebruikt geen medicijnen en rookt niet.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations