Advertisement

7. Starten met eHealth; tips

  • Saskia Timmer

Samenvatting

De beweging van eHealth in de zorg is ingezet en lijkt onontkoombaar. Een beetje als golven in de zee, je kunt ze niet vermijden. Je kunt wachten tot de golf voorbij is, maar er komt al snel weer een nieuwe. Wachten tot de zee helemaal zonder golven is, is een illusie. Er is geen zee zonder golven. Een betere strategie lijkt leren drijven of leren surfen op de golven. De golf van eHealth die nu de gezondheidszorg binnenrolt vraagt van de zorg dat zij minimaal leert drijven, maar beter nog, meesurft. Om dit gemakkelijker te maken, enkele tips.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Saskia Timmer

There are no affiliations available

Personalised recommendations