Advertisement

Hoe worden de resultaten weergegeven?

  • Faridi van Etten-Jamaludin
  • Rikie Deurenberg

Abstract

In dit hoofdstuk komen het tonen en bekijken van de zoekresultaten aan de orde. Er wordt uitgelegd hoe u de referenties in verschillende formats (presentatieschermen) kunt bekijken. Na het verrichten van een zoekactie in PubMed verschijnt een lijst van referenties. Deze worden standaard in het compacte Summary-format getoond, waarbij ze in volgorde van toevoeging in PubMed worden weergegeven. Hierbij staat de recentste referentie bovenaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Faridi van Etten-Jamaludin
  • Rikie Deurenberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations