Advertisement

Verantwoording van de zoekactie, het weergeven van de opbouw van de zoekvraag

  • Faridi van Etten-Jamaludin
  • Rikie Deurenberg

Abstract

In de voorafgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan het formuleren van precieze zoekvragen en het realiseren van goede zoekacties. Dergelijke zoekacties zijn dan een prima basis voor het evidence-based beantwoorden van klinische vragen. Een heldere verslaglegging is nu de volgende stap. Dit verslag moet laten zien dat er grondig en sensitief gezocht is, zodat er een solide basis is voor het formuleren van een antwoord. Standaardverslaglegging bestaat nog niet, wel is er steeds meer aandacht voor de zoekmethode, zeker als er sprake is van gesynthetiseerde evidence.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Faridi van Etten-Jamaludin
  • Rikie Deurenberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations