Skip to main content

Leren in online sociale netwerken

 • Chapter
 • 760 Accesses

Abstract

Leren in groepsverband doet zich in veel verschillende vormen voor. Te denken valt aan projectteams , kwaliteitsgroepen , maar ook aan leerprojecten zoals Poell (2004) die heeft beschreven. Niet iedere groep waarin leren optreedt, noemen we echter een leernetwerk. Kenmerkend voor een leernetwerk is (zie ook hoofdstuk 1) de focus op leren, dat eenieder kan deelnemen en dat de levensduur bepaald wordt door de leden zelf, terwijl een team doorgaans wordt ingesteld met een expliciete opdracht en een vooraf vastgestelde levensduur, waarbij selectie plaatsvindt om te bepalen wie wel en wie niet tot het team wordt toegelaten (zie ook Calmeyn, 2005). Het verschil tussen een netwerk en een leernetwerk is altijd gradueel, maar voor leernetwerken is kenmerkend dat er in de werkwijze en activiteiten expliciet aandacht wordt besteed aan de verdere competentieontwikkeling van de deelnemers (Sloep, 2008a; Sloep, 2008b). Bij leernetwerken is er doorgaans sprake van meervoudige doelstellingen (zie ook hoofdstuk 1). Het gaat niet alleen om het maken van een product of het oplossen van een probleem enzovoorts, maar het leren van de deelnemers is eveneens een expliciete doelstelling. Er moet dus ook sprake zijn van een toegevoegde waarde voor de individuele deelnemer in termen van meer of betere kennis, vaardigheden en attitude.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-313-8921-6_2
 • Chapter length: 17 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   49.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-313-8921-6
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   64.99
Price excludes VAT (USA)

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

 • Assen, D., & Van de Pol, R. (2008). Duurzaam implementeren van e-learning. Develop, 4 (4), 44–55.

  Google Scholar 

 • Berlanga, A. J., Bitter-Rijpkema, M., Brouns, F., Sloep, P. B., & Fetter, S. (2011). Personal profiles: enhancing social interaction in learning networks. International Journal of Web Based Communities, 7 , 66–82.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Bouwen, R. (2010). Relationele praktijken ‘dragen’ kennisontwikkeling. Develop, 6 (1), 45–47.

  Google Scholar 

 • Calmeyn, H. (2005). Netwerkleren: enkele basisprincipes. Handboek Effectief Opleiden 12.1-1.01 - 12.1-1.10. 's-Gravenhage: Reed Business Information.

  Google Scholar 

 • Cornelissen, F., & De Jong, T. (2010). Epiloog. De waarde van sociaal kapitaal. Develop, 6 (1), 60–64.

  Google Scholar 

 • De Jong, T. (2010). Linking social capital to knowledge productivity. Proefschrift Handelseditie. Houten: Springer Uitgeverij.

  CrossRef  Google Scholar 

 • De Leeuwe, M. (2008). De invloed van technologie in het juiste perspectief. Develop, 4 (4), 58–66.

  Google Scholar 

 • European Commission. (2011). Education & training, lifelong learning programme general call for proposals 2011–2013 strategic priorities. Retrieved from www.ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm.

 • Gruwel-Brand, S., & Wopereis, I. (2010). Word informatievaardig! Digitale informatie selecteren, beoordelen en verwerken . Groningen: NoordhoffUitgevers.

  Google Scholar 

 • Kessels, J. W. M. (2001). Verleiden tot kennisproductiviteit . Oratie. Enschede, Nederland: Universiteit Twente.

  Google Scholar 

 • Kirkpatrick, D. L. (1994). Evaluating training programs. The four levels . San Franciso, USA: Berret-Koehler Publishers.

  Google Scholar 

 • Margaryan, A., Littlejohn, A., & Vojt, G. (2011). Are digital natives a myth or reality? University students' use of digital technologies. Computers & Education, 56 (2), 429–440.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23 , 242–266.

  Google Scholar 

 • Poell, R. (2004). Leren door het organiseren van leerprojecten. In J. Streumer & M. Van der Klink (Eds.), Leren op de werkplek (pp. 157–184). Den Haag, Nederland: Reed Business Information.

  Google Scholar 

 • Preece, J., Nonneke, B., & Andrews, D. (2004). The top five reasons for lurking: Improving community experiences for everyone. Computers in Human Behavior, 20 , 201–223.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Rubens, W. (2008). E-learning: trends en ontwikkelingen. Develop, 4 (4), 7–16.

  Google Scholar 

 • Rusman, E., Van Bruggen, J., Sloep, P., Valcke, M., & Koper, R. (2011). Can I trust you? Personal profiling for a first impression of trustworthiness in virtual project teams. International Journal of Information Technology Project Management, 2 (4).

  Google Scholar 

 • Sie, R., Bitter-Rijpkema, M., & Sloep, P. (2010). Coalition formation in networked innovation: directions for future research. In L. Dirckinck-Holmfeld, V. Hodgson, C. Jones, D. McConnell & T. Ryberg (Eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Networked Learning . May, 3–4, 2010, Aalborg, Denmark.

  Google Scholar 

 • Sloep, P. (2008a). Netwerken voor lerende professionals. Develop, 4 (4), 84–91.

  Google Scholar 

 • Sloep, P., & Kester, L. (2009). From lurker to active participant. In R. Koper (Ed.), Learning network services for professional development (pp. 17–27). Berlin, Heidelberg, Germany: Springer-Verlag.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Sloep, P. B. (2008b). Netwerken voor lerende professionals; hoe leren in netwerken kan bijdragen aan een leven lang leren. Oratie. Heerlen, Nederland: Open Universiteit.

  Google Scholar 

 • Specht, M. (2009). Learning in a technology enhanced World. Oratie. Heerlen, Nederland: Open Universiteit.

  Google Scholar 

 • Tijmensen, L. (2001). De invloed van de professie op de ontwikkeling van professionals. In J. W. M. Kessels & R. Poell (Eds.), Human resource development, organiseren van het leren (pp. 243–254). Samson Uitgeverij.

  Google Scholar 

 • Van der Heijden, B. I. J. M. (2005). No one has ever promised you a rose graden. On shared responsibility and employability enhancing strategies throughout the career. Oratie. Assen, Nederland: Van Gorcum.

  Google Scholar 

 • Van der Klink, M., & Streumer, J. N. (2004). De werkplek als leersituatie. In J. N. Streumer & M. R. v. d. Klink (Eds.), Leren op de werkplek (pp. 11–31). 's-Gravenhage: Reed Business Information.

  Google Scholar 

 • Van der Klink, M. R. (2004). Benaderingen voor het ontwerpen van opleiden en leren op de werkplek. In Handboek Effectief Opleiden . 's-Gravenhage: Reed Business Information.

  Google Scholar 

 • Van der Klink, M. R., & Jochems, W. M. G. (2004). Management en organisatie van e-learning. In W. M. G. Jochems, J. J. G. Van Merriënboer, E. J. R. Koper & T. J. Bastiaens (Eds.), Een geïntegreerde benadering van e-learning (pp. 187–201). Groningen/ Houten, Nederland: Wolters-Noordhoff.

  Google Scholar 

 • Van Rosmalen, P. (2008). Supporting the tutor in the design and support of adaptive e-learning. Dissertatie. Open Universiteit, Heerlen, Nederland.

  Google Scholar 

 • Verdonschot, S. (2009). Learning to innovate. Dissertatie. Universiteit Twente, Enschede, Nederland.

  Google Scholar 

 • Weber, S. (2004). The success of open source . Cambridge, MA, USA: Harvard University Press.

  Google Scholar 

 • Wenger, E., White, N., & Smith, J. D. (2009). Digital habitats: stewarding technology for communities . Portland: CPsquare.

  Google Scholar 

 • Wikipedia. (2010). Digital literacy Retrieved 16 april 2010, from www.en.wikipedia.org/wiki/Digital_literacy.

 • Witziers, B. (2007). Effectiviteit van HRD: verleden, heden en toekomst. Develop, 3 (4), 62–73.

  Google Scholar 

Download references

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2011 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

About this chapter

Cite this chapter

van der Klink, M., Janssen, J., Boon, J., Rutjens, M. (2011). Leren in online sociale netwerken. In: Leernetwerken. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-8921-6_2

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-8921-6_2

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-8920-9

 • Online ISBN: 978-90-313-8921-6

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection