Advertisement

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de verschillende instrumenten beschreven die in dit boek worden gebruikt. De beschrijving behelst voornamelijk de algemene chirurgische en gynaecologische instrumenten. De keuze voor een instrument hangt meestal af van het aanbod in een kliniek of polikliniek, maar is ook vaak persoonlijk. De verschillende instrumenten en hun gebruik worden hier in hoofdlijnen beschreven, inclusief de voor- en nadelen. Voor het gebruik in of bij de MRI (die steeds krachtiger wordt, zie hoofdstukken  44 en  45: beide over beeldvormend onderzoek) zijn instrumenten verkrijgbaar, die niet magnetisch zijn. Ze worden van carbon of niet-magnetisch titanium vervaardigd en zijn uiterst kostbaar.

Literatuur

  1. 1 Kremer J, Dony JMJ. Het vrouw(on)vriendelijke vaginaspeculum. Ned Tijdschr Geneeskd. 1987; 131: 155–159.Google Scholar
  2. 2 Santen MR van, Kremer J, Dony JMJ. Mededelingen. Het vrouw(on)vriendelijk speculum. Ned Tijdschr Geneeskd. 1987; 131: 593–594.Google Scholar

Verder lezen

  1. Jongh TOH de (red). Fysische diagnostiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2010.Google Scholar
  2. Goudswaard AN, Veld CJ in ’t, Kramer WLM. Handboek verrichtingen in de huisartspraktijk. Utrecht/Houten: NHG/Prelum; 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • J. Buis
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht

Personalised recommendations