Advertisement

4 Juridische aspecten

 • L.C.C. de Lange
Chapter

Samenvatting

Voor het werken binnen de gezondheidszorg is het belangrijk de wetgeving op het terrein van de zorg goed te kennen. Ook de student/coassistent die in direct contact met patiënten komt, moet weten wat zijn rechten en plichten zijn binnen het arts-patiëntcontact. Bedenk dat de tuchtrechter en de strafrechter ook op grond van deze wetgeving tot een oordeel over uw handelen komen.

Literatuur

Verder lezen

 1. Die AC de, Hoorenman EM. De Wet BIG. Den Haag: Koninklijke Vermande BV; 2003.Google Scholar
 2. Legemaate J (red.). De WGBO: Van tekst naar toepassing. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 1998.Google Scholar

Rechtspraak

 1. Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 19 oktober 2010, www.overheid.nl.
 2. De KNMG heeft richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens opgesteld waarin de hier besproken voorwaarden nader uitgewerkt worden. Deze zijn te vinden op de website van de KNMG (www.knmg.nl) onder het kopje Diensten >KNMG publicaties.

Wetgeving

 1. Besluit van 21 december 2011, houdende tijdelijke regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de physician assistant. Staatsblad 2011: 658.Google Scholar
 2. Besluit van 21 december 2011, houdende tijdelijke regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten. Staatsblad 2011: 659.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • L.C.C. de Lange
  • 1
 1. 1.Erasmus Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations