Advertisement

34 Coaguleren

Chapter

Samenvatting

Coagulatie , elektrochirurgie of diathermie is de algemeen gebruikte term voor de techniek om met behulp van elektrische stroom huidaandoeningen weg te ‘branden’ of vaten dicht te schroeien.

Literatuur

  1. 1 Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen in de huisartspraktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2007, 5e druk.Google Scholar
  2. 2 Hainer BL. Electrosurgery for the skin. Am Fam Physician. 2002; 66: 1259–1266. Erratum in: Am Fam Physician. 2002; 66(12): 2208.Google Scholar
  3. 3 Goldman G. The current status of curettage and electrodesiccation. Dermatol Clin. 2002; 20: 569–578.CrossRefGoogle Scholar
  4. 4 Izikson L, Seyler M, Zeitouni NC. Prevalence of underdiagnosed aggressive non-melanoma skin cancers treated with Mohs micrographic surgery: analysis of 513 cases. Cermatol Surg. 2010; 36: 1769–1772.CrossRefGoogle Scholar

Verder lezen

  1. Goudswaard AN, Veld CJ in’t, Kramer WLM. Handboek verrichtingen in de huisartspraktijk. Utrecht/Houten: NHG/Prelum; 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • J. Buis
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht

Personalised recommendations