Advertisement

33 Verbanden aanleggen

 • Th.G. Schäpe
 • E.C.T.H. Tan
 • T.O.H. de Jongh

Samenvatting

Dit hoofdstuk richt zich op verbandleer. Onder verbandleer verstaan we theoretische en praktische kennis van het aanleggen van verbanden, materialen, hulpmiddelen en aanlegtechnieken die worden toegepast bij het verbinden. Om een goed verband aan te kunnen leggen is het noodzakelijk kennis te hebben van het doel van het verband, het aanbod van materialen en zwachteltechnieken. Ook het herkennen van complicaties en de adequate behandeling ervan en het geven van informatie aan de patiënt is belangrijk. De volgende soorten verbanden worden in dit hoofdstuk beschreven:

Literatuur

 1. 1 O’Meara S, Cullum NA, Nelson EA. Compression for venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2009; (1): CD000265.Google Scholar
 2. 2 Mariani F, Marone EM, Gasbarro V, et al. Multicenter randomized trial comparing compression with elastic stocking versus bandage after surgery for varicose veins. J Vasc Surg. 2011; 53(1): 115–22.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3 CBO consensus Richtlijn acuut lateraal enkelbandletsel. 2011. www.kngf.nl.
 4. 4 Moppes FI van, Hoogenband CR Van Den. Diagnostic and therapeutic aspects of inversion trauma of the ankle joint [dissertatie]. Maastricht: Universiteit Maastricht; 1982.Google Scholar
 5. 5 Kerkhoffs GM, Rowe BH, Assendelft WJ, et al. Immobilisation and functional treatment for acute lateral ankle ligament injuries in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2002; (3): CD003762.Google Scholar
 6. 6 Zeegers AVCM. Het supinatieletsel van de enkel [dissertatie]. Utrecht: Universiteit Utrecht; 1995.Google Scholar

Verder lezen

 1. CBO Consensus Richtlijn diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële trombose 2008.Google Scholar
 2. Hulpmiddelen Kompas 2002, elastische kousen (http://www.handy-wijzer.nl).
 3. Sachdeva A, Dalton M, Amaragiri SV, Lees T. Elastic compression stockings for prevention of deep vein thrombosis. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (7): CD001484.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • Th.G. Schäpe
  • 1
 • E.C.T.H. Tan
  • 1
 • T.O.H. de Jongh
  • 2
 1. 1.Universitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen
 2. 2.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden

Personalised recommendations