Chapter

Praktische vaardigheden

pp 175-189

33 Verbanden aanleggen

  • Th.G. SchäpeAffiliated withUniversitair Medisch Centrum St Radboud
  • , E.C.T.H. TanAffiliated withUniversitair Medisch Centrum St Radboud
  • , T.O.H. de JonghAffiliated withLeids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting

Dit hoofdstuk richt zich op verbandleer. Onder verbandleer verstaan we theoretische en praktische kennis van het aanleggen van verbanden, materialen, hulpmiddelen en aanlegtechnieken die worden toegepast bij het verbinden. Om een goed verband aan te kunnen leggen is het noodzakelijk kennis te hebben van het doel van het verband, het aanbod van materialen en zwachteltechnieken. Ook het herkennen van complicaties en de adequate behandeling ervan en het geven van informatie aan de patiënt is belangrijk. De volgende soorten verbanden worden in dit hoofdstuk beschreven: