Advertisement

28 Enkel-armindex bepalen met dopplerapparaat

  • J.J.A.M. van den Dungen

Samenvatting

Het dopplereffect berust op het veranderen van de frequentie van geluid dat door stromende erytrocyten wordt teruggekaatst. Deze verschuiving van frequentie kan met een dopplerapparaat hoorbaar gemaakt worden. In het menselijke lichaam is het een ideale methode om stromende rode bloedcellen op te sporen en de bijpassende bloeddruk te meten. Arteriën en venen hebben ieder een eigen flowkarakteristiek. Het doppleronderzoek hoort tot de non-invasieve, patiëntvriendelijke onderzoeken van de arteriën.

Literatuur

  1. 1 Hirsch AT, Criqui MH, Treat-Jacobson D, et al. Peripheral arterial disease detection, awareness, and treatment in primary care. J Am Med Assoc. 2001; 286: 1317–1324.CrossRefGoogle Scholar

Verder lezen

  1. Bartelink ML, Stoffers HEJH, Boutens EJ, et al. NHG-standaard Perifeer arterieel vaatlijden. Huisarts Wet. 2003; 46(13): 848–858.Google Scholar
  2. Jongh TOH de (red.). Fysische Diagnostiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2010.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • J.J.A.M. van den Dungen
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch Centrum GroningenGroningen

Personalised recommendations