Advertisement

26 Afname fluor vaginalis

 • T.O.H. de Jongh
 • A. Timmermans

Samenvatting

Fluor vaginalis wordt gedefinieerd als niet-bloederige, vaginale afscheiding die volgens patiënte afwijkt van wat voor haar gebruikelijk is wat betreft hoeveelheid, kleur of geur, en al dan niet gepaard gaand met jeuk of irritatie in of rond de vagina.[1]

Literatuur

 1. 1 Dekker JH, Boeke AJP, Gercama AJ, et al. NHG-Standaard Fluor vaginalis. Huisarts Wet. 2005: 48: 459–466.Google Scholar
 2. 2 Boeke AJP, Vries RR de, Dekker JH, Schoot JT Van Der. Vaginale klachten. In: Jongh TOH de, Vries H de, Grundmeijer HGLM (red.), Diagnostiek van alledaagse klachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.Google Scholar
 3. 3 Dekker JH, Boeke AJP. Vaginale klachten in de huisartspraktijk. Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit; 1992.Google Scholar
 4. 4 Anderson MR, Klink K, Cohrssen A. Evaluation of vaginal complaints. J Am Med Assoc. 2004: 291:1368–1379.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5 Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, Chen KCM, Eschenbach D, Holmes KK. Non specific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Med. 1983; 74: 14–22.CrossRefGoogle Scholar

Verder lezen

 1. Bergen JEAM van, Dekker JH, Boeke AJP, et al. NHG-Standaard Het SOA consult. Huisarts Wet. 2004; 47: 636–651.Google Scholar
 2. Hageraats E, Gijsen AP. Vrouwelijke genitaliën. In: Jongh TOH de (red.), Fysische diagnostiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2010.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

 • T.O.H. de Jongh
  • 1
 • A. Timmermans
  • 2
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden
 2. 2.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations