Advertisement

18 Otoscopie

  • R.J. Stokroos

Samenvatting

Onderzoek van de uitwendige gehoorgang en het trommelvlies vindt plaats met behulp van een otoscoop. Een otoscoop is een lichtbron met een batterij of accu, met daarop een kijkinstrument dat in de gehoorgang past via een oortrechter en dat door middel van een lensje het beeld enkele malen vergroot.

Literatuur

Verder lezen

  1. Balen FAM van, Rovers MM, Eekhof JAH, et al. NHG-standaard Otitis media met effusie bij kinderen. Utrecht: CBO; 2005.Google Scholar
  2. Franssen M, Soudijn E. Het onderzoek van het oor, de neus, de mond, de keel en de hals. Maastricht: Mediview; 2005, 2e druk.Google Scholar
  3. Huizing EH, Snow GB, Vries N de. Keel-, neus- en oorheelkunde en hoofd-halschirurgie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007, 2e druk.CrossRefGoogle Scholar
  4. Rooijackers-Lemmens E, Balen FAM van, Opstelten W, Wiersma TJ. NHG-standaard Otitis externa. Utrecht: CBO; 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • R.J. Stokroos
    • 1
  1. 1.Maastricht Universitair Medisch CentrumMaastricht

Personalised recommendations