Advertisement

Misbruik en afhankelijkheid

  • Jaap van der Stel

Samenvatting

In dit hoofdstuk gaan we in op misbruik van middelen en verslaving daaraan of afhankelijkheid daarvan. In paragraaf 2.6 over de psychobiologie van verslaving wordt ingegaan op nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het hoofdstuk eindigt met een paragraaf met diverse verwijzingen naar aanvullende literatuur.

Copyright information

© Bohn Stafl eu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jaap van der Stel

There are no affiliations available

Personalised recommendations