Advertisement

Middelen, gebruik en gebruikers

  • Jaap van der Stel

Samenvatting

De verslavingszorg richt haar aandacht op het gebruik van zowel legale als illegale psychoactieve stoffen die sociale problemen en gezondheidsproblemen met zich meebrengen en in het bijzonder gerelateerd zijn aan verslaving. Koffie hoort daar dus niet bij, ook al kunnen miljoenen mensen niet zonder. Alcohol zeker wel: weliswaar kunnen de meeste mensen er redelijk goed mee omgaan, de groep die er ernstig door in de problemen raakt, is zeer groot. Ook geneesmiddelen, zoals kalmerende middelen die door patiënten worden misbruikt en waarvan het gebruik verslavende vormen heeft aangenomen, staan in de aandacht.

Copyright information

© Bohn Stafl eu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jaap van der Stel

There are no affiliations available

Personalised recommendations