Advertisement

Is er een wetenschappelijke onderbouwing voor het effect van chocolade op stemming?

 • J.H.M. de Vries
Chapter

Samenvatting

Het is een veel gehoorde opvatting dat chocolade een positieve invloed zou hebben op de stemming. Als dat zo is, dringt zich de vraag op hoe dat effect zou kunnen worden verklaard.

Literatuur

 1. Benton D, Donohoe RT. The effects of nutrients on mood. Public Health Nutrition 199l; 2: 403-09.Google Scholar
 2. Dillinger TL, Barriga P, Escarcega S, et al. Food of the Gods: Cure for humanity? A cultural history of the medicinal and ritual use of chocolate. J Nutr 2000; 130: 2057-72.Google Scholar
 3. Kurzer MS. Women, food, and mood. Nutrition Reviews 1997; 55: 268-76.Google Scholar
 4. Bruinsma K, Taren DL. Chocolate: food or drug? J Am Diet Assoc 1999; 99: 1249-56.Google Scholar
 5. Michener W, Rozin P. Pharmacological versus sensory factors in the satiation of chocolate craving. Physiol Behav 1994; 56: 419-22.Google Scholar
 6. Wurtman RJ, Wurtman JJ. Do carbohydrates affect food in neurotransmittor activity? Appetite 1988; 11: 42-47.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • J.H.M. de Vries
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations