Wat is bekend over de gevolgen van langdurig gebruik van nicotinekauwgom?

 • E.J.M. Pennings

Samenvatting

Tabaksrook bestaat uit een fijn verdeeld mengsel van teer en gassen. In teer zitten zo’n 200 verschillende schadelijke stoffen, waaronder cadmium, arsenicum, dioxine en DTT. In de rookgassen bevindt zich een aantal gassen die schadelijk zijn voor de luchtwegen, zoals formaldehyde, blauwzuurgas en zwaveldioxide. Verder bevindt zich in tabaksrook koolmonoxide dat de binding van zuurstof aan hemoglobine verstoort en als zodanig zuurstof in het bloed verdringt, en nicotine dat verantwoordelijk is voor de verslaving aan tabak. Farmacologisch gezien is nicotine via inhalatie van tabaksrook een van de meest verslavende stoffen omdat het een snelle kick geeft (binnen 7 seconden) en maar kort werkzaam is.

Literatuur

 1. Tromp-Beelen PG, Boonstra MH. Verslaving aan alcohol en nicotine. Bijblijven 2001; 17(4): 44-55.Google Scholar
 2. Cepeda-Benito A. Meta-analytical review of the efficacy of nicotine chewing gum in smoking treatment programs. J Consult Clin Psychol 1993; 61: 822-30.Google Scholar
 3. Glassman AH, Covey LS. Future trends in the pharmacological treatment of smoking cessation. Drugs 1990; 40: 1-5.Google Scholar
 4. Lam W, Sze PC, Sacks HS, Chalmers TC. Meta-analysis of randomised controlled trials of nicotine chewing-gum. Lancet 1987; 2: 27-30.Google Scholar
 5. Hajek P, Jackson P, Belcher M. Long-term use of nicotine chewing gum. Occurrence, determinants, and effect on weight gain. JAMA 1988; 260: 1593-96.Google Scholar
 6. Winther K, Fornitz GG. The effect of cigarette smoking and nicotine chewing gum on platelet function and fibrinolytic activity. J Cardiovasc Risk 1999; 6: 303-6.Google Scholar
 7. Mäkinen KK, Mäkinen PL, Pape HR Jr., et al. Conclusion and review of the Michigan Xylitol Programme (1986-1995) for the prevention of dental caries. Int Dent J 1996; 46: 22-34.Google Scholar
 8. Sällsten G, Thorén J, Barregård L, Schütz A, Skarping G. Long-term use of nicotine chewing gum and mercury exposure from dental amalgam fillings. J Dent Res 1996; 75: 594-98.Google Scholar
 9. Beswick SJ, Ramsay HM, Tan BB. Contact dermatitis from flavourings in chewing gum. Contact Dermatitis 1999; 40: 49-50.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • E.J.M. Pennings
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations