Wat is het beleid bij een adolescent met een scoliose?

 • J.D. Visser

Samenvatting

Eén of meer zijdelingse verkrommingen van de wervelkolom wordt een scoliose genoemd.

Literatuur

 1. Bradford DS, Lonstein JE, Moe JH, Ogilvie JW, Winter RB. Moe's textbook of scoliosis and other spinal deformities. 2e ed. Philadelphia, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Hongkong: W.B. Saunders Company, 1987.Google Scholar
 2. Cailliet R. Scoliose. Diagnose en behandeling. Lochem, Poplinge: De Tijdstroom, 1981.Google Scholar
 3. Linden AJ van der. Leerboek orthopedie. 8e ed. Houten, Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1995.Google Scholar
 4. Lonstein JE, Carlson JM. The prediction of curve progression in untreated idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg 1984; 66a: 1061-71.Google Scholar
 5. Tachdjian MO. Pediatric Orthopaedie. 2e ed. Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokio: W.B. Saunders Company, 1990.Google Scholar
 6. Visser JD. Kinderorthopaedie: Pluis of niet pluis? Een leidraad voor de eerste lijns gezondheidszorg. 3e ed. 1996.Google Scholar
 7. Visser JD. Vergroeit mijn kind? Kinderortho paedie: Een wegwijzer voor ouders en verzor gers. 2e ed. 1996.Google Scholar
 8. Winter RB. The Pendulum has swing too far. Bracing for adolescent idiopathic scoliosis in 1990's. Orthop Clin North Am 1994; 2: 195-204.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • J.D. Visser
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations