Hoe betrouwbaar is de polsbloeddrukmeter?

 • Th. Thien

Samenvatting

Een direct antwoord op deze vraag is moeilijk, zo niet onmogelijk op grond van een aantal punten die in de volgende tekst worden besproken.

Referenties

 1. O’Brien E. State of the market in 2001 for blood pressure measuring devices. Blood Pressure Monitoring 2001; 6: 171-6 2.Google Scholar
 2. Buuren S van, Teirlinck CJPM, Dalhuijsen J, Thien Th. Diagnostische eigenschappen van electronische bloeddrukmeters. TNO-Rapport 98.001Google Scholar
 3. Aslan B, Braam RL, Thien Th. Testonderzoek van de Omron RX-M. Voorlopig verslag van een wetenschappelijke stage, Faculteit der Medische Wetenschappen 2002.Google Scholar
 4. O’Rourke MF, Kelly, RP, Avolio AF. The arterial pulse. London: Lea & Philadelphia, 1992.Google Scholar
 5. O’Brien E, Petrie J, Littler W, Swiet M de, et al. The Britisch Hypertension Society protocol for the evaluation of blood pressure measuring devices. J Hypertens 1993; 11: 43-62.Google Scholar
 6. O’Brien E, Petrie J, Littler W, et al. The Britisch Hypertension Society protocol for the evaluation of automated and semi-automated blood pressure measuring devices with special reference to ambulatory systems. J Hypertens 1990; 8: 607-19.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Th. Thien
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations