Advertisement

De diagnose

  • Nico de Vries
  • Piet-Heijn van Mechelen
Part of the Leven met book series (LVM, volume 2011)

Zusammenfassung

Iemand heeft jaren getobd met snurken. Na veel aandringen van de partner heeft hij dan toch de stap naar de huisarts gezet. Deze vindt de klachten serieus genoeg, vermoedt OSAS en verwijst de patiënt door. Wie nu denkt dat er binnen een paar dagen, hooguit twee tot drie weken een diagnose is, willen we in dit hoofdstuk voorbereiden. In slechts 25% van de gevallen wordt de diagnose snurken/OSAS binnen drie tot vier weken afgerond. In meer dan 43% van de gevallen duurt de diagnose snurken/OSAS drie maanden of langer. In 14% van de gevallen duurt het zelfs langer dan zes maanden voor de diagnose is afgerond en de behandeling begint. Mensen voelen zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Dat is niet terecht. De diagnose stellen van snurken en met name OSAS is een complex proces, dat misschien niet altijd even efficiënt is georganiseerd. Volgens opgave van de klinieken zelf (maart 2010) kan het voor CPAP allemaal wat sneller. Maar bij een MRA, zeker als deze door de zorgverzekeraar moet worden vergoed, kan het weer een stuk langer duren. Ook voor kno-ingrepen kunnen lange wachttijden staan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Nico de Vries
  • Piet-Heijn van Mechelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations