Advertisement

Introductie

  • Nico de Vries
  • Piet-Heijn van Mechelen
Part of the Leven met book series (LVM, volume 2011)

Zusammenfassung

Snurken en apneu staan sterk in de belangstelling. Er wordt in de media steeds meer aandacht aan besteed. Apneu is misschien nog het minst bekend. Bij apneu zijn er tijdens het slapen korte periodes met ademstilstand (a-pneu is: geen lucht). Dat kan zelfs zo vaak voorkomen dat we spreken van een obstructief slaapapneusyndroom (OSAS).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Nico de Vries
  • Piet-Heijn van Mechelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations