Advertisement

11 Een 28-jarige vrouw met al ruim acht jaar bestaande anterieure kniepijn, ernstig toegenomen na een mediale transpositie van de tuberositas tibiae

Chapter
  • 1.2k Downloads

Samenvatting

Op 20-jarige leeftijd ontstond bij een sportieve vrouw anterieure kniepijn. De pijn trad vooral op tijdens en na sportbeoefening. Fysiotherapie in de vorm van rekoefeningen en spierversterking van de m. quadriceps hielp steeds kortdurend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations