Skip to main content

Ontwikkelen van bekwaamheden tijdens het werk

 • Chapter

Abstract

Veel van wat mensen moeten kennen en kunnen om hun werk goed te doen, leren ze niet in (beroeps)onderwijs of opleiding, maar tijdens het werken zelf, grotendeels op een informele manier (Borghans, Golsteyn & De Grip, 2006). Dan gaat het niet alleen om bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden, maar ook om de impliciete (tacit ), gesitueerde aspecten van adequaat beroepsmatig handelen (Eraut, 2004; Onstenk, 1997; Young, 2000). Werkplekleren is niet alleen belangrijk in de beroepsopleiding, het begin van de loopbaan of bij (in)werken in een nieuwe functie, maar ook bij innoveren en leren in veranderende werksituaties (Hoeve, Jorna & Nieuwenhuis, 2006). Werken in teams aan complexe problemen stelt eisen aan wat werknemers kennen en kunnen, maar biedt ook interessante nieuwe leermogelijkheden (Tjepkema, 2002). Er wordt vaker gewerkt met complexe en kennisrijke systemen, die men eigenlijk niet anders dan op de werkplek zelf volledig kan leren bedienen. Denk aan het besturen van een complexe machine of het bewaken van een complex productieproces, maar ook aan het leren functioneren in vergaderingen of diagnosticeren van problemen. Tegelijkertijd maken juist aard en tempo van de veranderingen het vanzelfsprekende karakter van leren in werksituaties problematisch. Er is minder tijd om iets te leren. Het afbreukrisico is vaak groot. Om wat te leren van geautomatiseerde werkprocessen moet een collega bereid en in staat zijn om uit te leggen wat hij aan het doen is. Maar hoge werkdruk laat dat niet altijd toe.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-313-8565-2_14
 • Chapter length: 16 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   84.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-313-8565-2
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 • Berg, J.A.M. von, & Keursten, P. (1996). Het toepassen van job aids. In: J.A.M. von Berg & P. Keursten (red.),Job aids: Opleiders in organisaties/Capita selecta, pp. 1–24. Deventer: Kluwer.

  Google Scholar 

 • Billett, S. (2002a). Towards a workplace pedagogy: Guidance, participation and engagement.Adult Education Quarterly, 53 (1), 27–43.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Billett, S. (2002b). Workplace pedagogic practices.Lifelong Learning in Europe, 2, 94–103.

  Google Scholar 

 • Bolhuis, S. (2009).Leren en veranderen (3de herziene druk). Bussum: Coutinho.

  Google Scholar 

 • Boreham, N., Samurçay, R., & Fischer, M. (Eds) (2002).Work process knowledge. London: Routledge.

  Google Scholar 

 • Borghans, L., Golsteyn, B. & Grip, A. de (2006).Meer werken is meer leren. 's-Hertogenbosch: CINOP Expertisecentrum.

  Google Scholar 

 • Ellström, P.E. (1999).Integrating learning and work: Problems and prospects. Paper for EARLI 1999, Gotenburg.

  Google Scholar 

 • Eraut, M. (2004). Informal learning in the workplace.Studies in Continuing Education, 26 (2), July, 247–273.

  Google Scholar 

 • Guile, D., & Griffiths, T. (2001). Learning through work experience.Journal of Education and Work, 14, 113–131.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Guile, D., & Griffiths, T. (2003). A Connective Model of Learning: the implications for work process knowledge.European Educational Research Journal, 2 (1), 56–73.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Hoeve, A., Jorna, R., & Nieuwenhuis, A.F.M. (2006). Het leren van routines: van stagnatie naar innovatie.Pedagogische Studiën,83 (5), 397–409.

  Google Scholar 

 • Illeris, K. (2003). Workplace learning and learning theory.Journal of Workplace Learning, 15 (4), 167–178.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Langer, E.J. (1997).The power of mindful learning. Reading, Mass.: Addison-Wesley.

  Google Scholar 

 • Mulder, M. (2000).Competentieontwikkeling in organisaties: perspectieven en praktijk. Den Haag: Elsevier.

  Google Scholar 

 • Onderwijsraad (2002). Competenties, van complicaties naar compromis. Over schuifjes en begrenzers. Den Haag: Onderwijsraad.www.onderwijsraad.nl/pdfdocs/studie_competenties.pdf.

 • Onstenk, J. (1997).Lerend leren werken. Brede vakbekwaamheid en de integratie van leren, werken en innoveren. Proefschrift. Delft: Eburon.

  Google Scholar 

 • Onstenk, J. (1999a). Leer- en scholingsbereidheid van werknemers.Gids voor de Opleidingspraktijk,28, 6.35.Ons., 1–22.

  Google Scholar 

 • Onstenk, J. (1999b). Zelfsturende teams en brede vakbekwaamheid. In: S. Tjepkema (red.),Leren (werken) in zelfsturende teams: Opleiders in organisaties/Capita selecta, pp.125–141, afl. 37. Deventer: Kluwer.

  Google Scholar 

 • Onstenk, J. (2003).Werkplekleren in de beroepsonderwijskolom. Den Haag: Onderwijsraad.

  Google Scholar 

 • Onstenk, J., & Kessels, J. (1999). Employability: arbeidsmarkt, brede vakbekwaamheid en burgerschap.Comenius, 19 (2), 113–132.

  Google Scholar 

 • Poell, R. (2007).Personeelsontwikkeling in ontwikkeling. Tilburg: KUB.

  Google Scholar 

 • Sanden, J. van der (2004).Ergens goed in worden. Eindhoven: Fontys.

  Google Scholar 

 • Sitter, L.U. de (1994).Synergetisch produceren. Assen: Van Gorcum.

  Google Scholar 

 • Tjepkema, S. (2002).The learning infrastructure of self-managing work teams. Enschede: Twente University Press.

  Google Scholar 

 • Wenger, E. (1998).Communities of practice. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

  Google Scholar 

 • Young, M. (2000). Bringing knowledge back in: Towards a curriculum for lifelong learning. In: A. Hodgson (Ed.),Policies and practices in lifelong learning. London: Kogan Page.

  Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2011 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

About this chapter

Cite this chapter

Onstenk, J. (2011). Ontwikkelen van bekwaamheden tijdens het werk. In: Kessels, J., Poell, R. (eds) Handboek human resource development. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-8565-2_14

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-8565-2_14

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-8564-5

 • Online ISBN: 978-90-313-8565-2

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection