Advertisement

3 Anatomie en fysiologie van de microcirculatie

  • J.D. Banga
Chapter
  • 4k Downloads

Samenvatting

De microcirculatie is het stelsel van de kleinste vertakkingen van de bloedsomloop waarmee op cellulair niveau in alle organen en weefsels uitwisseling van zuurstof en voedingsstoffen plaatsvindt. Elk weefsel of orgaan is opgebouwd uit cellen, die stuk voor stuk voor hun groei en functie afhankelijk zijn van bloed. Door het netwerk van haarvaten, de microcirculatie, vindt voeding van cellen plaats.

Literatuur

  1. 1 Földi M, Földi E, Kubik S. Textbook of lymphology. Munich, Urban & Fischer 2005.Google Scholar
  2. 2 Piller NB. Macrophage and tissue changes in the developmental phases of secondary lymphoedema and during conservative therapy with benzopyrone. Arch Histol Cytol 1990;53:209–218.PubMedCrossRefGoogle Scholar
  3. 3 Bernards JA, Bouman LN. Fysiologie van de Mens (6e druk). Houten, Bohn Stafleu Van Loghum 1994.Google Scholar
  4. 4 Levick. Revision of the Starling principle: new views of tissue fluid balance. J Physiol (London) 2004;557:70–4.Google Scholar
  5. 5 Levick LR, Michel CC. Microvascular fluid exchange and the revised Starling principle. Cardiovascular Research 2010;87(2): 198–210.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Afbeeldingen

  1. Afbeeldingen 3.1 en 3.2: Bernards JA, Bouman LN. Fysiologie van de mens (6e druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1994: afbeelding 3.1: pag. 303, fig. 13-22; afbeelding 3.2: pag. 299, fig. 13-20D.Google Scholar
  2. Afbeelding 3.3 tot en met 3.7: P.A. Kokke.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2011

Authors and Affiliations

  • J.D. Banga

There are no affiliations available

Personalised recommendations