Advertisement

Prognose voorspellen

  • Erwin J.O. Kompanje
Chapter

Inleiding

Een 79-jarige vrouw werd plotseling ernstig ziek. Zij had hoge koorts, verschijnselen van sepsis en een gegeneraliseerd erytheem. De gealarmeerde huisarts liet haar met spoed insturen naar een ziekenhuis. Op de SEH vertoonde zij verschijnselen van sepsis, aanraking van de huid was pijnlijk en er ontwikkelden zich, met name op haar romp, blaren. Zij werd op IC opgenomen, werd geïntubeerd en beademd en had voor correctie van de hypotensie noradrenaline nodig. Binnen 24 uur was op haar gehele romp en op een groot deel van haar armen en benen een uitgebreid erytheem zichtbaar en op vele plaatsen grote blaren die bij aanraking kapotgingen. Een dag na opname was circa 40% van de epidermis losgeraakt van de dermis. Daarnaast was een purulente conjunctivitis zichtbaar en een ontsteking van de slijmvliezen in mond en genitale streek. De diagnose toxische epidermale necrolyse (TEN) was duidelijk, de oorzaak echter niet. Er was geen opvallend medicijngebruik bekend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.BarendrechtNetherlands

Personalised recommendations