Advertisement

Triage

  • Erwin J.O. Kompanje
Chapter

Inleiding

Wat doen we als er een ernstige griepepidemie uitbreekt en er meer patiënten zijn dan de ziekenhuizen aankunnen? Wie behandelen we dan wel, en wie niet? En op basis waarvan selecteren we? Een mogelijk toekomstscenario.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.BarendrechtNetherlands

Personalised recommendations