Skip to main content

3 Specifieke aspecten van cognitieve therapie

 • Chapter
 • 3806 Accesses

Samenvatting

In hoofdstuk 2 behandelden we de basisprincipes van een cognitieve therapie en het opsporen, uitdagen en bijstellen van automatische gedachten. In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op de verschillende niveaus waarop cognities kunnen worden onderscheiden, en hoe cognities op het tweede niveau (de assumpties) kunnen worden opgespoord. De nadruk van dit hoofdstuk zal liggen op het beschrijven van een reeks technieken waarmee cognities op het eerste en tweede niveau kunnen worden uitgedaagd. Tevens zullen we aandacht besteden aan technieken die zijn ontwikkeld om specifieke problemen aan te pakken binnen een cognitieve methodiek: interpersoonlijke problemen door het werken met de therapeutische relatie, traumatische (jeugd)herinneringen door rollenspel, en bij intense emoties door middel van imaginatieoefeningen en het geven van psycho-educatie. We sluiten af met hoe veranderingen beklijven (maar zie hiervoor ook hoofdstuk 9 over terugvalpreventie) en het beëindigen van de cognitieve therapie.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-313-8310-8_3
 • Chapter length: 27 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   79.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-313-8310-8
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Figuur 3.1
Figuur 3.2
Figuur 3.3
Figuur 3.4
Figuur 3.5

Literatuur

 • Arntz, A. & Bögels, S.M. (2000). Schema-gerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen . Houten: Bohn Stafl eu van Loghum.

  Google Scholar 

 • Arntz, A. & Weertman, A. (2007). Effectiveness of treatment of childhood memories in cognitive therapies for personality disorders: A controlled study contrasting methods focusing on the present and methods focusing on childhood memories. Behaviour Research & Therapy, 45, 2133–2143.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Beck, A.T. & Freeman, A. (1990). Cognitive therapy of personality disorders. New York: Guilford.

  Google Scholar 

 • Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. & Emery, G. (1979). . Chichester: Wiley.

  Google Scholar 

 • Beck, J.S. (2010). Basisboek Cognitieve therapie. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

  Google Scholar 

 • Bögels, S. & Arntz, A. (1996). Persoonlijkheidsstoornissen. In W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin & P.M.G. Emmelkamp (Red.), 3(pp. 242–264). Houten: Bohn Stafl eu van Loghum.

  Google Scholar 

 • Bögels, S.M. (2009). Het anamnestisch interview. In G. Smeets, A.E.R. Bos, H.T. van der Molen & P. Muris (Eds.), Groningen: Noordhoff.

  Google Scholar 

 • Burns, D. (1980). The feel good handbook. Using the new mood therapy in everyday life. New York: Morrow.

  Google Scholar 

 • Clark, D.M. (1989). Anxiety states: Panic and generalized anxiety. In K. Hawton, P.M. Salkovskis, J. Kirk & D.M. Clark (Eds.), (pp. 52–96). Oxford: Oxford University Press.

  Google Scholar 

 • Clark, D.M. (1997). Cognitive therapy for social phobia: Some notes for therapists. Ongepubliceerd manuscript.

  Google Scholar 

 • Clark, D.M. & Beck, A.T. (1988). Cognitive approaches. In C.G. Last & M. Hersen (Eds.), (pp. 362–385). New York: Pergamon.

  Google Scholar 

 • Clark, D.M. & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In R.G. Heimberg, M.R. Liebowitz, D.A. Hope & F.R. Schneier (Eds.), (pp. 69–93). New York/Londen: Guilford.

  Google Scholar 

 • Dreessen, L. & Arntz, A. (1998). The impact of personality disorders on treatment outcome of anxiety disorders: Best-evidence synthesis. Therapy, 36, 483–504.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Dreessen, L., Arntz, A., Luttels, C. & Sallaerts, S. (1994). Personality disorders do not infl uence the results of cognitive behavior therapies for anxiety disorders. Comprehensive Psychiatry, 35, 265–274.

  PubMed  CrossRef  Google Scholar 

 • Edwards, D. J.A. (1990). Cognitive therapy and the restructuring of early memories through guided imagery. Journal of Cognitive Psychotherapy, 4, 33–50.

  Google Scholar 

 • Genderen, H. van & Arntz, A. (2005). Schemagerichte cognitieve therapie bij borderline- persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Nieuwezijds.

  Google Scholar 

 • Greenberg, L.S. (2002). Emotion-focused therapy: coaching clients to work through their feelings. Washington, D.C.: American psychological Association.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Greenberger, D. & Padesky, C. (1995). Mind over mood: Change how you feel by changing the way you think. New York: Guilford.

  Google Scholar 

 • Goldfried, M.R. (1988). Application of rational restructuring to anxiety disorders. The Counseling Psychologist, 16, 50–68.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Kashdan, T.B., Barrios, V., Forsythe, J.P. & Steger, M.F. (2006). Experiential avoidance as a generalized psychological vulnerability: Comparison with coping and emotion regulation strategies. Behaviour Research & Therapy, 44, 1301–1320.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Layden, M.A., Newman C.F., Freeman, A. & Byersmorse, S. (1993). of borderline personality disorder. Boston: Allyne & Bacon.

  Google Scholar 

 • Leahy, R.L. (2003). Cognitive Therapy Techniques: A practitioner’s guide. New York: Guilford.

  Google Scholar 

 • McKay, M., Davis, M. & Fanning, P. (2001). Gedachten & gevoelens: Breng je stemmingen en je leven op orde. Amsterdam: Nieuwezijds.

  Google Scholar 

 • Mulkens, S. & Bögels, S.M. (1999). Learning history in fear of blushing. Research & Therapy, 37, 1159–1168.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Nisbett, R. & Ross, L. (1980). Human inference: Strategies and shortcomings of social judgment. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

  Google Scholar 

 • Oppen, P. van & Arntz, A. (1994). Cognitive therapy for obsessive compulsive disorder. Behaviour Research & Therapy, 32, 79–87.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Öst, L.G. & Hugdahl, K. (1981). Acquisition of phobias and anxiety response patterns in clinical patients. Behaviour Research & Therapy, 19, 439–447.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Padesky, C.A. (1993). Socratic questioning: Changing minds or guiding discovery. Rede voor het European Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Londen, 24 september.

  Google Scholar 

 • Padesky, C.A. (1994). Schema change processes in cognitive therapy. & Psychotherapy, 1, 267–278.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Rachman, S. (1977). The conditioning theory of fear-acquisition: A critical examination. Behaviour Research & Therapy, 15, 375–387.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Safran, J.D. (1990a). Towards a refi nement of cognitive therapy in light of interpersonal theory: I. Theory. Clinical Psychology Review, 10, 87–105.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Safran, J.D. (1990b). Towards a refi nement of cognitive therapy in light of interpersonal theory: II. Practice. Clinical Psychology Review, 10, 107–121.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Samoilov, A. & Goldfried, M.R. (2000). The role of emotion in cognitive-behavior therapy. American Psychological Association, D12, 373–385.

  Google Scholar 

 • Smucker, M.R., Dancu, C., Foa, E.B. & Niederee, J.L. (1995). Imagery rescripting: A new treatment for survivors of childhood sexual abuse suffering from posttraumatic stress. Journal of Cognitive Psychotherapy, 49, 3–17.

  Google Scholar 

 • Young, J.E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota: Professional Resource Exchange.

  Google Scholar 

 • Young, J.E. & Klosko, J.S. (1999). . Lisse: Swets & Zeitlinger.

  Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2011 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

About this chapter

Cite this chapter

Bögels, S., van Oppen, P. (2011). 3 Specifieke aspecten van cognitieve therapie. In: Bögels, S., van Oppen, P. (eds) Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-8310-8_3

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-8310-8_3

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-8309-2

 • Online ISBN: 978-90-313-8310-8

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection