Advertisement

7 Methoden en statistiek

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn
Chapter

Samenvatting

 • Het deel ‘methoden’ van een oorspronkelijk stuk vormt het keurmerk van het artikel.

 • Niet alleen een onjuiste methode, maar ook een onvolledige beschrijving ervan resulteert veelal in afwijzing van het manuscript.

 • De beschrijving van de methoden bestaat in de regel uit 6 onderdelen: (a) de studieopzet (experimenteel, beschrijvend); (b) bestudeerde onderwerp (patiënten, controlegroepen, interventie); (c) toestemming van medisch-ethische toetsingscommissie en van patiënten, voor zover van toepassing; (d) uitkomstmaten (bijvoorbeeld sterfte, ernst van ziekteverschijnselen, complicaties); (e) wijze waarop de gegevens werden verzameld; (f) statistische analyse.

Liteatuur

 1. 1.
  Haynes RB, Sackett DL, Guyatt GH, Tugwell P. Clinical epidemiology: how to do clinical practice research. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2005.Google Scholar
 2. 2.
  Moher D, Schulz KF, Altman DG. The CONSORT statement: revised recommendations for improving the quality of reports of parallel-group randomised trials. Lancet. 2001;357:1191-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Moher D, Cook DJ, Eastwood S, Olkin I, Rennie D, Stroup DF. Improving the quality of reports of meta-analyses of randomised controlled trials: the QUOROM statement. Lancet. 1999;354:1896-900.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Zimmerman C, Meis JFGM. Herkenning van ziektegeschiedenissen door derden. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2217-8.PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Crevel H van, Gijn J van. Klinimetrie: hoe gaat het met de patiënt? Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:7-11.PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Haan RJ de, Vermeulen M, Holman R, Lindeboom R. Het meten van de functionele toestand van de patiënt in klinische trials met moderne klinimetrische methoden. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:606-11.PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Stijnen Th, Arends LR. Dwalingen in de methodologie. XVI. Wat te doen met ontbrekende waarnemingen? Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1996-2000.PubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Assendelft WJ, Tulder MW van, Everdingen JJE van, Offringa M, Bouter LM. De praktijk van systematische reviews. IX. Plaatsbepaling in behandelingsbeslissingen in richtlijnen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1527-31.PubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Koopmans RP, Offringa M. De juiste vragen stellen. In: Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM, redacteuren. Inleiding in evidence-based medicine; klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000.Google Scholar
 10. 10.
  International Committee of Medical Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med. 1997;336:309-16.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations