Advertisement

5 Titel, samenvatting en abstract

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

Samenvatting

 • Een goede titel geeft de inhoud van het artikel weer, op grond waarvan de lezers kunnen beoordelen of zij het artikel kunnen overslaan of willen lezen.

 • De titel van een oorspronkelijk artikel omschrijft de boodschap (of het hoofdonderwerp) van het artikel, is ondubbelzinnig, niet stelliger dan het onderzoek toelaat, en zo kort mogelijk.

 • De titel bevat trefwoorden voor de lezers en voor degenen die literatuur in databanken zoeken.

 • De samenvatting en het abstract geven feitelijke informatie uit het artikel weer. Vaste onderdelen bij een oorspronkelijk artikel zijn: doel, methode, resultaten en conclusie.

 • De resultatensectie is het grootst.

Liteatuur

 1. 1.
  IJpma FFA, Graaf RC van de, Nicolai J-PA, Meek MF. De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp door Rembrandt (1632) en de bevindingen bij de dissectie van de onderarm van een kadaver: anatomische discrepanties. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2756-65.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Vierhout ME. Van de regen in de drup. Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:225-8.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Comans MLA, Overbeke AJPM. De gestructureerde samenvatting: een hulpmiddel voor lezer en auteur. Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2338-43.PubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Taddio A, Pain T, Fassos FF, Boon H, Ilersich AL, Einarson TR. Quality of nonstructured and structured abstracts of original research articles in the British Medical Journal, the Canadian Medical Association Journal and the Journal of the American Medical Association. CMAJ. 1994;150:1611-5.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations