Advertisement

4 Wie is auteur en wat is de volgorde?

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

Samenvatting

 • Bij het tot stand komen van artikelen zijn vaak meerdere onderzoekers betrokken. De eerste auteur is in de regel de junior onderzoeker die het meeste werk heeft gedaan, de tweede auteur de senior onderzoeker die als directe begeleider optreedt en de laatste auteur is degene die het onderzoek heeft bedacht.

 • Auteurschap is niet gerechtvaardigd voor personen die alleen bijdragen tot het verzamelen van de gegevens of die het onderzoek faciliteren, zonder een intellectuele bijdrage aan opzet, interpretatie of verslaggeving.

 • Bij groepsauteurschap boven het artikel moeten wel enkele individuen als verantwoordelijken kunnen worden geïdentificeerd (het ‘schrijfcomité’ , in de appendix).

 • Degenen die een bijdrage hebben geleverd zonder te voldoen aan de eisen voor auteurschap kunnen in een dank- of verantwoordingsnoot worden genoemd.

Liteatuur

 1. 1.
  Drazen JM, Curfman GD. On authors and contributions. N Engl J Med. 2002;347:55.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Nieuw beleid aangaande het aantal vermelde auteurs bij artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150;604-5.Google Scholar
 3. 3.
  Gotzsche PC, Hrobjartsson A, Johansen HK, Haahr MT, Altman DG, Chan AW. Ghost authorship in industry-initiated randomised trials. PLoS Med. 2007;4:e19.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Kassirer JP, Angell M. On authorship and acknowledgment. N Engl J Med. 1991;325:1510-2.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Het schrijven. In: Overbeke AJPM, Gijn J van, Hart W, Walvoort HC. Publiceren in biomedische tijdschriften, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999, p. 43.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations