Advertisement

2 Typen van klinisch-wetenschappelijk onderzoek

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

Samenvatting

 • Onderzoekers kunnen uit diverse typen onderzoek kiezen voor het ontrafelen van de medische werkelijkheid.

 • Bij vervolgonderzoek (cohortonderzoek) is het verstrijken van de tijd een essentieel element van de onderzoeksopzet. Deze vorm van onderzoek kan beschrijvend zijn (patiëntenserie of onderzoek naar determinanten van ziekte, in beide gevallen prospectief of retrospectief) of experimenteel-vergelijkend van aard.

 • Met patiënt-controleonderzoek kan men retrospectief oorzakelijke factoren voor ziekte opsporen.

 • In dwarsdoorsnedeonderzoek worden prevalenties op één moment vastgelegd.

 • In een casuïstische mededeling kan een ziektegeschiedenis wijzen op een nieuwe ziekte, een nieuwe ziekteoorzaak, een nieuwe behandeling of een nieuwe bijwerking.

Liteatuur

 1. 1.
  Vandenbroucke JP, Leeuwen FE van, Helmerhorst FM. Borstkanker en hormoongebruik rond de menopauze. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1829-34.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Gijn J van, Rooijmans HG. Dwalingen in de methodologie. IV. Causaliteit. Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1765-7.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Vandenbroucke JP. Een recept voor een klinisch-wetenschappelijk leeronderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:34-8.PubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Crevel H van, Gijn J van. Klinimetrie: hoe gaat het met de patiënt? Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:7-11.PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Gijn J van. 50 jaar klinische trials; een nieuw kompas in de geneeskunde. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1-3.PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Haynes RB, Sackett DL, Guyatt GH, Tugwell P. Clinical epidemiology – how to do clinical practice research. 3 ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2006.Google Scholar
 7. 7.
  Herbst AL, Ulfelder H, Poskanzer DC. Adenocarcinoma of the vagina. Association of maternal stilbestrol therapy with tumor appearance in young women. N Engl J Med. 1971;284:878-81.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Wielders JP, Dormael PD van, Eskes PF, Duk MJ. Ernstige vitamine D-deficiëntie bij ruim de helft van de niet-westerse allochtone zwangeren en hun pasgeborenen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:495-9.PubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Waal MW de, Arnold IA, Eekhof JA, Hemert AM van. Somatoforme stoornissen in de huisartspraktijk: prevalentie, functionele beperkingen en comorbiditeit met angst en depressie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:671-6.PubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al. Verslaglegging van diagnostisch evaluatieonderzoek volgens een standaardmethode; de ‘Standards for reporting of diagnostic accuracy’ (STARD). Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:336-40.PubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Vandenbroucke JP. Het belang van medische casuïstiek te midden van ‘evidencebased’ geneeskunde en moleculaire verklaringen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1699-703.PubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Kemink SA, Fouchier RA, Rozendaal FW, Broekman JM, Koopmans M, Osterhaus AD, et al. Een fatale infectie door aviair influenza-A (H7N7)-virus en aanpassing van het preventiebeleid. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2190-4.PubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Bruins MJ, Boer AM de, Ruijs GJ. Gastro-enteritis door salmonella aflkomstig van als huisdier gehouden slangen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2266-9.PubMedGoogle Scholar
 14. 14.
  Koning DB de, Drenth JP, Friederich P, Nagengast FM. Thalidomide als behandeling bij recidiverend gastro-intestinaal bloedverlies op basis van intestinale angiodysplasieën. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1994-7.PubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Wolf MM de, Krans A van der, Frijns CJM. Spontane bilaterale achillespeesruptuur bij een oudere vrouw met prednisonstootkuren en in de voorgeschiedenis polymyalgia rheumatica. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2155-8.PubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Brummelen SE van, Vries E de, Schneeberger PM, Binnendijk RS van, Lestrade P, Wever PC. Twee patiënten met de bof. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1732-5.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations