Advertisement

16 Publiciteit en omgang met de publiekspers

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

Samenvatting

 • Onderzoekers die voor hun resultaten aandacht van publieksmedia willen, moeten eerst nadenken over hun doel, de bijbehorende doelgroep, de over te brengen boodschap en het geschiktste medium.

 • De vertaling van een wetenschappelijk artikel naar een nieuwsbericht kan misgaan doordat het voor een niet-ingewijde lastig is de betekenis van een onderzoek binnen de bestaande kennis aan te geven en doordat journalisten meer dan artsen/onderzoekers gericht zijn op het brengen van nieuws.

 • De onderzoeker kan misverstanden voorkomen door duidelijk te zijn en de journalist te voorzien van extra informatie.

 • Een arts-onderzoeker die wordt geïnterviewd voor een massamedium, moet zich voorbereiden om ervoor te zorgen dat de boodschap goed overkomt bij het publiek (leken en niet te vergeten de betreffende patiënten en hun naasten).

Liteatuur

 1. 1.
  Maanen H van. Ondoordacht beroep op de regel van Ingelfinger belemmert wetenschappelijke communicatie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:666-7.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Maldegem BT van, Overbeke AJPM. Berichten in Nederlandse nationale kranten naar aanleiding van artikelen uit medisch-wetenschappelijke tijdschriften. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1969-72.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Wardt EM van der, Taal E, Rasker JJ, Wiegman O. Media coverage of chronic diseases in the Netherlands. Semin Arthritis Rheum. 1999;28:333-41.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Bartlett C, Sterne J, Egger M. What is newsworthy? Longitudinal study of the reporting of medical research in two British newspapers. BMJ. 2002;325:81-4.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Vermeulen M. ‘Alweer een doorbraak’: meldingen in algemene pers wekken valse hoop. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1879-82.PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Meijer van Putten JB. Neurologisch onderzoek in opspraak. Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:926-7.Google Scholar
 7. 7.
  Santen H van. Statistici: sterfte probiotica onnodig hoog. NRC Handelsblad 8 mei 2008.Google Scholar
 8. 8.
  Mahesh S, Kabos M, Walvoort HC, Overbeke AJPM. De betekenis van ingezonden brieven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1997/’98. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:531-5.PubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Heydendael VM, Spuls PI, Opmeer BC, Borgie CA de, Reitsma JB, Goldschmidt WF, et al. Methotrexate versus cyclosporine in moderate-to-severe chronic plaque psoriasis. N Engl J Med. 2003;349:658-65.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Dassen H. Psoriasismedicijnen eindelijk vergeleken: ze zijn even goed. NRC Handelsblad 16 augustus 2003.Google Scholar
 11. 11.
  Maassen H. Psoriasis: oud medicijn is het best. Med Contact. 2003;58:1268.Google Scholar
 12. 12.
  Galjaard H. Publieksmedia en gezondheidszorg. Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1309-13.PubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Kaandorp C, Huis in ’t Veld G. Nieuw protocol orgaan- en weefseldonatie. Gezond, Nieuwsbrief Consumentenbond. 2001;3:7.Google Scholar
 14. 14.
  Brouwer M. Prebiotica verkleinen risico atopische dermatitis [ingezonden]. Med Contact. 2006;61:1552.Google Scholar
 15. 15.
  Heilbron J. Wetenschappelijk onderzoek: dilemma’s en verleidingen. 2e druk. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; 2005.Google Scholar
 16. 16.
  Bubela TM, Caulfield TA. Do the print media ‘hype’ genetic research? A comparison of newspaper stories and peer-reviewed research papers. CMAJ. 2004;170:1399-407.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Baines CJ. Phyicians and the media: lessons from the school of hard knocks. CMAJ. 1994;150:2015-7.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Phillips DP, Kanter EJ, Bednarczyk B, Tastad PL. Importance of the lay press in the transmission of medical knowledge to the scientific community. N Engl J Med. 1991;325:1180-3.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations