Advertisement

14 Schrijven in het Engels

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

Samenvatting

 • Het verdient de voorkeur meteen in het Engels te beginnen, in plaats van de tekst volledig in het Nederlands te schrijven en vervolgens te vertalen.

 • Behalve een woordenboek is ook een boek over idioom onmisbaar, evenals een thesaurus voor het vinden van synoniemen.

 • Houd de zinnen kort en vermijd plechtige woorden.

 • Bekende uitglijders zijn de keus tussen ‘which’ en ‘that’ (samenhangend met het gebruik van de komma), het ontlopen van de keus tussen ‘as’ en ‘than’, bungelende deelwoorden zoals ‘using’ en het vluchten in te omzichtige formuleringen.

 • Sommige Engelse woorden hebben een voor Nederlanders onverwachte betekenis.

 • De spelling (Brits of Amerikaans) moet worden aangepast aan het tijdschrift van keuze.

Liteatuur

 1. 1.
  Burrough-Boenisch J. Culture and conventions: writing and reading Dutch scientific English. [Proefschrift]. Utrecht: Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap, 2002.Google Scholar
 2. 2.
  Burchfield, RW. The new Fowler’s modern English usage. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 1998.Google Scholar
 3. 3.
  Bryson B. The mother tongue – English & how it got that way. New York: Harper Collins,1991.Google Scholar
 4. 4.
  Truss L. Eats, shoots and leaves – the zero tolerance approach to punctuation. London: Profile Books, 2003.Google Scholar
 5. 5.
  Kooten, K van. Een alskbare taak. In: Kooten K van. Meer dan alle modermismen. Amsterdam: De Bezige Bij, 1994; pp. 218-221.Google Scholar
 6. 6.
  Loviglio L. Abusing ‘using’. CBE Views 1997;20:110-110.Google Scholar
 7. 7.
  Hyland K. Writing without conviction? Hedging in science research articles. Applied linguistics 1996;17:433-454.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations