Advertisement

11 Literatuurlijst

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

Samenvatting

 • De functie van de literatuurlijst is dat de lezer een uitspraak kan verifiëren en kan zien waar het artikel past in het bouwwerk van de bestaande kennis.

 • In principe hoort van elke bewering die men niet zelf heeft bedacht, een referentie in de literatuurlijst te worden opgenomen. Die gerefereerde artikelen dient men zelf te hebben gelezen.

 • De literatuurlijst bevat alleen gegevens van de duurzame en onveranderlijke bronnen die in het onderzoek of het artikel werden gebruikt. Het principe is dat de lezer in de bron hetzelfde kan aantreffen als de auteurs toen die hun beweringen wilden staven.

 • Een artikel moet gepubliceerd of ten minste voor publicatie aanvaard zijn om er in de literatuurlijst naar te kunnen verwijzen.

 • Naar een niet-gepubliceerde bron kan men verwijzen in de vorm van een ‘schriftelijke mededeling’ in de tekst.

 • Sommige tijdschriften wensen dat verwijzingen naar internetbronnen niet in de literatuurlijst staan, maar in de tekst.

 • De meeste medisch-wetenschappelijke tijdschriften hanteren de zogenaamde Vancouver-stijl van referenties weergeven.

Liteatuur

 1. 1.
  Hobma SjO, Overbeke AJPM. Fouten in literatuurverwijzingen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136: 637-41.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Walvoort HC, Giard RWM. Verwijzing naar digitale bronnen in wetenschappelijke tijdschriften. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1636-8.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Vinken PJ. Onjuiste toeschrijvingen in de wetenschappelijke literatuur: plagiaat, cryptomnesie, palimpsestie en hyperloyaliteit. Ned Tijdschr Geneeskd. 1982;126:14-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations