7 Praat dat (er) maar eens uit

Kiezen tussen kwantiteit en kwaliteit van leven
  • Piet Bakker
  • Ellen Smets

Samenvatting

Een 56-jarige vrouw met gemetastaseerd mammacarcinoom wordt door de radiotherapeut naar mij verwezen voor behandeling. Ik ben internist-oncoloog. Een klein jaar eerder is bij haar, zo lees ik in haar status, de diagnose gesteld. Zij heeft het reguliere behandeltraject doorlopen: een lumpectomie, okselkliertoilet, radiotherapie en aanvullend een halfjaar chemotherapie.

Referenties

  1. De Haes JC, Koedoot CG. Patient centered decision making in palliative cancer treatment: A World of paradoxes. Patient Educ Couns. 2003;50:43–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Gigerenzer G. Calculated risks: how to know when numbers deceive you. Simon & amp; Schuster, New York (2002).Google Scholar
  3. Lagarde SM, Franssen SJ, van Werven JR, Smets EM, Khe Tran TC, Tilanus HW, Plukker JT, de Haes JC, van Lanschot JB. Patient preferences for the disclosure of prognosis after esophagectomy for cancer with curative intent. Ann Surg Oncol. 2008;15:3289–98.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  4. Tariman JD, Berry DL, Cochrane B, Doorenbos A, Schepp K. Preferred and actual participation roles during health care decision making in persons with cancer: a systematic review. Ann Oncol. 2010;21:1145–51.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
  5. Vos MS, Putter H, van Houwelingen HC, de Haes JC. Denial and physical outcomes in lung cancer patients. A longitudinal study. Lung Cancer 2010;67:237–43.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Piet Bakker
  • Ellen Smets

There are no affiliations available

Personalised recommendations