Advertisement

Abstract

Naar schatting worden jaarlijks duizenden traumapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen: alleen al in de traumaregio Oost werden in 2005 in totaal 4124 patiënten opgenomen (TRO jaarverslag 2005). Niet in alle gevallen betreft het een ernstig trauma, maar wel altijd om letsel door geweld van buitenaf (Vles, 2004). Dit kunnen verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, ongevallen in en rondom huis en geweldmisdrijven zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Elisabeth Antonia Johanna Verharen

There are no affiliations available

Personalised recommendations