Advertisement

4 Prenatale zorg

 • Marianne Prins
 • Jos van Roosmalen
 • Sicco Scherjon
 • Yvonne Smit
Chapter
 • 4k Downloads
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De verloskundige organisatie in Nederland is gebaseerd op selectie van zwangeren tijdens de prenatale zorg in een groep met een laag en een groep met een hoog risico op complicaties tijdens zwangerschap, baring en kraamperiode. Deze selectie wordt verricht door de hulpverlener in de eerste lijn.

Literatuur

 1. Bais JM, Eskes M, Pel M, Bonsel GJ, Bleker OP. Effectiveness of detection of intrauterine growth retardation by abdominal palpation as screening test in a low risk population: an observational study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;116:164-9.Google Scholar
 2. Boer J de, Zeeman K. Richtlijn prenatale verloskundige begeleiding, aanbeveling voor ondersteuning, interactie en voorlichting. KNOV-standaard. Utrecht: KNOV; 2007.Google Scholar
 3. Hammer Bech B, Obel C, Brink Henriksen T, Olsen J. Effect of reducing caffeine intake on birth weight and length of gestation: randomised controlled trial BMJ 2007;334;409.Google Scholar
 4. Hofhuis W, Merkus PJ, De Jongste JC. Nadelige effecten van passief roken op het (ongeboren) kind. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:356-9.Google Scholar
 5. Hofmeyr GJ. Interventions to help external cephalic version for breech presentation at term. Cochrane Database Syst Rev 2004.Google Scholar
 6. KNOV. Landelijke Eerstelijns Samenwerkingafspraak Verloskunde Anemie (LESA-V anemie). Utrecht: KNOV; 2006.Google Scholar
 7. Ministerie van Justitie. Horen, zien en zwijgplicht. Den Haag: Ministerie van Justitie; 2007.Google Scholar
 8. National Collaborating centre for women’s and children’s health. Clinical guideline Diabetes in pregnancy management of diabetes and its complications from preconception to the postnatal period. National Institute for Health and clinical science. Maart 2008.Google Scholar
 9. The 2008 National Institute of Child Health and Human Development Workshop Report on Electronic Fetal Monitoring: Update on Definitions, Interpretation, and Research Guidelines. Obstet Gynecol 2008;112:661.Google Scholar
 10. www.svda.nl (stichting van de arbeid) brochure over arbeid, zwangerschap en borstvoeding.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Marianne Prins
 • Jos van Roosmalen
 • Sicco Scherjon
 • Yvonne Smit

There are no affiliations available

Personalised recommendations