Advertisement

10 Pathologie bij de baring

 • Marianne Prins
 • Jos van Roosmalen
 • Sicco Scherjon
 • Yvonne Smit
Chapter
 • 4.1k Downloads
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Niet vorderende ontsluiting wordt gedefinieerd als het stagneren van de ontsluiting gedurende vier uur in de actieve fase. Men kan in die fase een vordering van de ontsluiting verwachten van 1 cm per 1-2 uur (paragraaf 5.4.1), maar er is een grote individuele variatie.

Literatuur

 1. Grady K, Howell C, Cox C (eds) Managing Obstetric Emergencies and Trauma. The MOET Course Manual. London: RCOG Press; 2007.Google Scholar
 2. Groenen C, Stouwe R van der. Reanimatie van de pasgeborene in de thuissituatie of vergelijkbare omstandigheden. Bilthoven: KNOV; 2005.Google Scholar
 3. Heineman MJ et al. Obstetrie en gynaecologie. De voortplanting van de mens. 6e dr. Maarssen: Elsevier; 2007.Google Scholar
 4. Zwart JJ, Richters JM, Ory F, Vries JL de, Bloemenkamp KWM, Roosmalen J van. Uterine rupture in the Netherlands: a nationwide population-based cohort study. BJOG 2009;116:1069-80.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Marianne Prins
 • Jos van Roosmalen
 • Sicco Scherjon
 • Yvonne Smit

There are no affiliations available

Personalised recommendations