Advertisement

1 Maatschappelijke aspecten van de verloskunde

 • Marianne Prins
 • Jos van Roosmalen
 • Sicco Scherjon
 • Yvonne Smit
Chapter
 • 3.9k Downloads
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Het doel van de verloskundige zorg is over de hele wereld hetzelfde: de geboorte van een gezond kind uit een gezonde moeder. De omstandigheden waaronder dit proces zich voltrekt, variëren echter aanzienlijk in verschillende delen van de wereld.

Literatuur

 1. Hill K, Thomas K, AbouZahr C et al. Estimates of maternal mortality worldwide between 1990 and 2005: an assessment of available data. Lancet 2007;370:1311-9.Google Scholar
 2. Jonge A de, Goes BY van der, Ravelli ACJ, et al. Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529.688 low risk planned home and hospital births. BJOG 2009; D01:10.1111/j.1471-0528.2009.02175.x.Google Scholar
 3. Rademakers J. Abortus in Nederland 1993-2000. Amsterdam: StiSan; 2002.Google Scholar
 4. Schuitemaker N. Confidential enquiry into maternal deaths in The Netherlands 1983-1992 [proefschrift]. Leiden: Universiteit Leiden; 1998.Google Scholar
 5. Stichting Perinatale Registratie Nederland. Perinatale zorg in Nederland 2006, Utrecht 2008; download van: www.perinatreg.nl.Google Scholar
 6. Stoelhorst GMSJ, Rijken M, Martens SE et al. Changes in neonatology: Comparison of two cohorts of very preterm infants (Gestational age < 32 weeks): The Project on preterm and small for gestational age infants 1983 and The Leiden follow-up project on prematurity 1996-1997. Pediatrics 2005;115:396-405.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Marianne Prins
 • Jos van Roosmalen
 • Sicco Scherjon
 • Yvonne Smit

There are no affiliations available

Personalised recommendations