Advertisement

8 Het TOPOI-model: Personen

 • Edwin Hoffman

Samenvatting

Het gebied Personen is het betrekkingsaspect in de communicatie: wie zijn de gespreksdeelnemers voor elkaar en hoe is hun onderlinge betrekking?

Literatuurverwijzingen

 1. 1.
  Watzlawick, 1974.Google Scholar
 2. 2.
  Mattheeuws, 1990; 1986; 1983.Google Scholar
 3. 3.
  Wildemeersch, 1992.Google Scholar
 4. 4.
  Laing, 1966, p. 3.Google Scholar
 5. 5.
  Watzlawick, 1987, flaptekst.Google Scholar
 6. 6.
  Trouw 21/12/2007Google Scholar
 7. 7.
  Gowricharn, 2001.Google Scholar
 8. 8.
  NRC Handelsblad 07/08/1997.Google Scholar
 9. 9.
  Vertaling EH uit Desmond Tutu in Hartkemeyer, 2005 p. 305/306Google Scholar
 10. 10.
  NRC Handelsblad Weekblad 30/05/2009.Google Scholar
 11. 11.
  Van Dijk, 2000; Boydens, 1998; Beltman e.a., 2001.Google Scholar
 12. 12.
  Donkers, 1999, p. 20.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Edwin Hoffman

There are no affiliations available

Personalised recommendations